Pojemniki na bioodpady

Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów wynika z art. 11 i 22 dyrektywy UE 2008/98/WE. W myśl przytoczonej dyrektywy, na wszystkie państwa członkowskie zostało nałożone obowiązkowe wysegregowanie z odpadów komunalnych, aż 50 procent masy odpadów biodegradowalnych. Poziom ten ma być osiągnięty do 2020 roku. Wychodząc na przeciw obostrzeniom unijnym, polski rząd wprowadził poprawki do naszego prawa i w lipcu roku 2017 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie, na temat wszystkich frakcji podlegających selektywnej zbiórce odpadów na terenie całego kraju.

Nową frakcją która pojawiła się we wprowadzonym rozporządzeniu to odpad ulegający biodegradacji. Poniżej prezentujemy pojemniki dostępne w naszym asortymencie spełniające wszystkie rygorystyczne warunki i normy narzucone przez UE.