Pojemniki na bioodpady

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wynika z art. 11 i 22 dyrektywy UE 2008/98/WE. W myśl przytoczonej dyrektywy, na wszystkie państwa członkowskie zostało nałożone obowiązkowe wysegregowanie z odpadów komunalnych, aż 50 procent masy odpadów biodegradowalnych. Poziom ten ma być osiągnięty do 2020 roku. Wychodząc na przeciw obostrzeniom unijnym, polski rząd wprowadził poprawki do naszego prawa i w lipcu roku 2017 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie, na temat wszystkich frakcji podlegających selektywnej zbiórce odpadów na terenie całego kraju.

Pojemniki na odpady zielone

Nową frakcją która pojawiła się we wprowadzonym rozporządzeniu to odpad ulegający biodegradacji (tzw. odpad zielony, biodegradowalny). Poniżej prezentujemy pojemniki na bioodpady, czy też zwane potocznie odpadami zielonymi dostępne w naszym asortymencie spełniające wszystkie rygorystyczne warunki i normy narzucone przez UE.