Opis

Opis produktu

Zbiornik na płynne substancje chemiczne

– WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

 • dwupłaszczowa konstrukcja, zbiornik zewnętrzny 110% objętości zbiornika wewnętrznego,
 • właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym 16” z możli-wością zamknięcia,
 • właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym 16” dostępny tylko po demontażu zbiornika (tylko w zbiornikach 3500, 5000, 9000 litrów),
 • właz rewizyjny 4” w zbiorniku wewnętrznym,
 • króciec gwintowany zewnętrznie 2” w zbiorniku wewnętrznym (wlew),
 • króciec gwintowany zewnętrznie 2” przechodzący przez dwa płaszcze (do podłączenia np. układu poboru),
 • króciec gwintowany wewnętrznie 1,5” przechodzący przez dwa płaszcze (do podłączenia np. czujnika po-ziomu),
 • króciec gwintowany wewnętrznie 2” przez dwa płaszcze z zainstalowanym odpowietrznikiem,

 

 

 • WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 • nadbudówka do zbiorników o pojemnościach 1200, 2500, 3500, 5000 i 9000 litrów, w której można zainstalo-wać dodatkowe wyposażenie np. pompę, czujniki, przyłącze linii napełniającej,
 • TMS, itd.,  TMS (tank management system) skrzynka kontrolno-sterująca umożliwiająca kompleksowe zarządzanie zbiornikiem. Realizuje następujące funkcje:
 1. wskaźnik poziomu,
 2. czujnik przecieku,
 3. wyświetlacz przepływomierza,
 4. ochrona pompy pompy przed suchobiegiem,
 5. alarm maksymalnego poziomu,
 6. wyjścia do zasilania pompy i ewentualnie innych urządzeń (zabezpieczenia nadprądowe),
 7. sterowanie układami grzania i chłodzenia urządzenia,
 8. wyjście do podłączenia telemetrii GSM,
 9. programowanie wszystkich ustawień przez RS232,
 10. sterowanie oświetleniem nadbudówki,
 • linia ssąca 1” z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym,
 • pompa z zasilaniem elektrycznym (12V DC, 24V DC lub 230V AC) lub pneumatycznym, dobierana w zależno-ści merium i wymaganej wydajności,
 • przewód dystrybucyjny, opcjonalnie jest możliwość zainstalowania zwijadła,
 • nalewak z uchwytem (możliwość zainstalowania wyłącznika pompy),
 • systemy pozwalające utrzymać chemikalia w optymalnych zakresach temperatur (izolacja PU zbiornika we-wnętrzego, taśma grzewcza, wentylator wyciągowy),
 • elektroniczny czujnik przecieku
 • możliwość zainstalowania każdego innego wyposażenia po uzgodnieniu z klientem.

Specyfikacja

Parametry produktu

Pojemność [l] 200 | 600 | 1000 | 1200 | 2500 | 3500 | 5000 | 9000
Długość [m] 0,76 | 1,44 | 2,22 | 1,90 | 2,46 | 2,20 | 2,23 | 2,45
Szerokość [m] 0,76 | 0,85 | 0,76 | 1,24 | 1,46 | 2,20 | 2,23 | 2,45
Wysokość [m] 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,37 | 1,55 | 1,93 | 2,34 | 2,95