CategoriesPojemniki do segregacji odpadów Pojemniki na odpady

Znakowanie pojemników na odpady przy użyciu chipów RFID – rewolucja w gospodarce odpadami

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna rośnie, zarządzanie odpadami jest niezwykle istotnym aspektem zrównoważonego rozwoju. W celu usprawnienia tego procesu i maksymalnego wykorzystania zasobów, coraz więcej miejscowości i przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, takich jak znakowanie pojemników na odpady za pomocą chipów RFID (Radio Frequency Identification).

CategoriesPojemniki na odpady

Norma EN-840 – Gwarancja Bezpieczeństwa i Jakości Pojemników na Odpady

Kiedy myślimy o pojemnikach na odpady, ważne jest, aby zapewnić nie tylko ich funkcjonalność, ale także bezpieczeństwo i jakość. W tym celu istnieje norma EN-840, która stanowi standard dla pojemników na odpady w Europie. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się znaczeniu normy EN-840 i jak wpływa ona na tworzenie wysokiej jakości pojemników na odpady.

CategoriesPojemniki na odpady

Jednolity system segregacji odpadów

Przypominamy, że 1 lipca 2017r. wdrożony został Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.

Selektywna zbiórka odpadów po nowemu

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

  • PAPIER (kolor niebieski),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
  • SZKŁO (kolor zielony*)
  • BIO (kolor brązowy).

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

  • szkło bezbarwne (kolor biały),
  • szkło kolorowe (kolor zielony).

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Warunki spełnienia wymogów Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów

Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Obecne pojemniki oznacza się oznakowaniem, o którym mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów. Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r

Najważniejsze terminy

  • 1 lipca 2017 – dzień wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów,
  • do 31 grudnia 2017 – czas na odpowiednie oznakowanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,
  • do 30 czerwca 2022 – czas na wymianę pojemników na nowe, zgodne z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)

Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.p

CategoriesPojemniki na odpady

Jak dbać o pojemniki na odpady podczas mrozów?

Mróz jest czynnikiem atmosferycznym, który nie tylko wpływa negatywnie na samopoczucie. Może być przyczyną wielu uszkodzeń, szczególnie gdy mamy do czynienia ze sprzętem lub aparaturą, która posiada pęknięcia lub ubytki podobnego rodzaju. Sprawdźmy, jak uchronić się przed takimi wypadkami.

Dobór odpowiednich pojemników

W myśl zasady „lepiej przeciwdziałać niż leczyć” warto jeszcze przed samym zakupem zastanowić się, czy oszczędność kilku złotych zwróci się nam w najbliższej przyszłości. Podejmując decyzję o zaopatrzeniu się w pojemniki na odpady, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, na które będą one wystawione w ciągu roku. Nie tylko będzie to wilgoć, czy wysoka temperatura, lecz także główny temat artykułu, czyli mróz.

Współcześnie ujemne temperatury rzadko stanowią problem dla różnego rodzaju pojemników i instalacji, gdyż z reguły produkowane są one z wytrzymałego polietylenu HDPE. Niestety problemy zaczynają się w momencie, gdy uszkodzona, czy nawet przeciekająca powłoka jest wystawiona na długotrwałą ujemną temperaturę. Wtedy może dojść nie tylko do zamarznięcia zawartości takiego pojemnika, czy rury, lecz także do ich rozsadzenia pod wpływem pęczniejącego lodu.

Zabezpieczeniem przed taką sytuacją są w pierwszej kolejności pojemniki na odpady wykonane z polietylenu o dużej gęstości, a także odpowiednie ich użytkowanie. Dbałość o ich stan techniczny z pewnością jest jednym z głównych środków ochronnych przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem chłodu.

CategoriesPojemniki na odpady

Punkty selektywnej zbiórki odpadów – czy rzeczywiście są tak ważne?

O selektywnej zbiórce surowców słyszymy bardzo często – sami w domostwach mamy z nią do czynienia na co dzień. Nie każdy z nas jednak wie, po co w ogóle ten cały selektywny zawrót głowy i co ważniejsze – jak bardzo nam samym jest to potrzebne.

Otóż składowanie odpadów zmieszanych na wysypiskach śmieci nie dość, że jest uciążliwe (ogromny niekończący się fetor, hałdy nikomu niepotrzebnych odpadów przewalanych z miejsca na miejsce przez ciężkie maszyny, nie wspominając już o środkach finansowych jakie pochłaniają takie wysypiska), to często ma bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Gdyby spojrzeć na składowiska odpadów pod kątem budowlanym, okazuje się, że są to pod względem wykonawstwa, jedne z najtrudniejszych technicznie obiektów. Muszą one spełnić długą listę rygorystycznych obostrzeń. Wymagane jest przede wszystkim minimalne oddziaływanie na otaczające środowisko oraz zachowanie maksymalnej szczelności całego obiektu. Dodatkowo, duża powierzchnia którą zazwyczaj zajmują, ogromna pojemność oraz bardzo długi czas eksploatacji powodują, że zachowanie wszystkich wymogów staje się niemalże niemożliwe. Bardzo często dochodzi chociażby do skażeń wód gruntowych czy emisji różnego rodzaju gazów do naszej atmosfery. Koszty rekultywacji takich składowisk to często setki a nawet miliony złotych.

To właśnie dla tego, PSZOK jest rozwiązaniem najbardziej przyjaznym środowisku. Posegregowane odpady które trafiają w taki specjalistyczny punkt odbioru są przekazywane albo do ponownego wykorzystania albo za ich pomocą uzyskiwana jest energia. Zatem segregujmy dalej nasze odpady gdyż ponowne wykorzystywanie produktów czy też recykling energetyczny, są jednymi z wielu plusów „selektywnego zawrotu głowy”.

CategoriesPojemniki na odpady

Pojemniki na odpady – kto właściwie za nie odpowiada?

Nowelizacja ustawy z 2011 r. wprowadziła naprawdę dużo zmian dotyczących organizacji gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, jak również ich odbierania przez firmy wywozowe. Z perspektywy mieszkańców (właścicieli nieruchomości) najistotniejszą kwestią to otrzymanie odpowiedzi dotyczącego pytania, na kogo spada w nowym systemie obowiązek zakupienia i kto odpowiada za pojemniki na odpady? Kto jest odpowiedzialny za ilość jaka powinna znajdować się na danej nieruchomości, jaki rodzaj, pojemność czy kolor?

Wyposażenie w pojemniki jest obowiązkiem właściciela nieruchomości lub zarządcy.

Wyposażenie danej nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, a także, co bardzo istotne, utrzymywanie danych pojemników w wymaganym stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, należy do właścicieli nieruchomości, lecz jak niemal w każdej sprawie istnieją wyjątki od reguły. Jeśli sprawa dotyczy nieruchomości, na której jest ustanowiona odrębną własność lokali i został wybrany konkretny zarząd, to obowiązki, o których piszemy nieco wyżej, spadają na osoby, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną, a także będącymi reprezentantami wspólnoty mieszkaniowej. Podsumowując więc, za prawidłowe wywiązanie się z tych obowiązków odpowiada wspólnota mieszkaniowa, będąca na mocy ustawy przejmując obowiązki z tej dziedziny właścicieli lokali. Natomiast jeśli jest sytuacja, że we wspólnocie nie został wybrany zarząd, obowiązek ma być wykonywany samodzielnie przez właścicieli lokali.

CategoriesPojemniki na odpady

Pojemniki na odpady biodegradowalne – zamknij odór za kratkami

Od wprowadzenia ustawy w życie worki na odpady zielone zniknęły i mają być zastąpione przez charakterystyczne brązowe pojemniki. Jeśli nie posiadasz kompostownika a posiadasz ogródek to musisz sobie taki sprawić ale zadajesz sobie zapewne pytanie – czy będzie z niego śmierdzieć?

Wyschnie, ale nie zgnije

Do brązowego pojemnika wyrzucamy takie rzeczy jak trawy, liście, kwiaty, ale także przeterminowane owoce i warzywa czy skorupki jaj. Pierwszym skojarzeniem i zmartwieniem kupującego będzie smród, który może rozchodzić się z pojemnika po gospodarstwie, gdyż owe rzeczy ulegają rozkładowi. Nikt nie chce by weekendowe grillowanie lub zwykłe popołudnie na werandzie, przy własnym trawniku zakłócał przykry zapach unoszący się wokół.

Z pomocą przychodzą nam specjalnie skonstruowane pojemniki na odpady biodegradowalne wyposażone w system wentylacji w postaci kratki lub tzw. rusztu zintegrowanego z jego dnem, którego zadaniem jest oddzielanie nadmiaru wilgoci a otwory wentylacyjne ją odprowadzają dodatkowo napowietrzając zawartość co skutkuje tym, że zawartość nie gnije a schnie nie wytwarzając odoru. Kratka ociekowa jest uchylna, dlatego jej spodnią część możemy także bez problemu umyć. Nie trzeba się martwić o to, że kratka wypadnie podczas opróżniania. Jest zamontowana, tak by zapobiegać takim sytuacjom. Dzięki temu, będąc posiadaczem pięknego ogródka oraz nawet bardzo wrażliwego węchu, możemy odetchnąć pełną piersią.