POJEMNIKI NA ODPADY – KTO WŁAŚCIWIE ZA NIE ODPOWIADA?

POJEMNIKI NA ODPADY – KTO WŁAŚCIWIE ZA NIE ODPOWIADA?

Nowelizacja ustawy z 2011 r. wprowadziła naprawdę dużo zmian dotyczących organizacji gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, jak również ich odbierania przez firmy wywozowe. Z perspektywy mieszkańców (właścicieli nieruchomości) najistotniejszą kwestią to otrzymanie odpowiedzi dotyczącego pytania, na kogo spada w nowym systemie obowiązek zakupienia i kto odpowiada za pojemniki na odpady? Kto jest odpowiedzialny za ilość jaka powinna znajdować się na danej nieruchomości, jaki rodzaj, pojemność czy kolor?

Czytaj dalej

TANIE STOJAKI ROWEROWE – INWESTUJMY W ROWERY, ZDROWIE I BYCIE EKO

TANIE STOJAKI ROWEROWE – INWESTUJMY W ROWERY, ZDROWIE I BYCIE EKO

Używanie roweru miejskiego nie jest już tylko miałką modą, ale także manifestacją postawy „Myśl EKO, żyj EKO”, która jest tak istotna z perspektywy zrównoważonego rozwoju – elementu dominującego w polityce Unii Europejskiej. W Polsce systemy rowerowe istnieją już w 46 miastach i coraz więcej miast inicjuje wdrożenie roweru miejskiego do swojej miejskiej tkanki komunikacyjnej jako alternatywy dla innych, zmechanizowanych środków transportu oraz dla czystej rekreacji.

Czytaj dalej

POJEMNIKI NA PIASEK – ZIMA PRZYJDZIE, POMYŚL ZAWCZASU, BO SŁONO ZAPŁACISZ

POJEMNIKI NA PIASEK – ZIMA PRZYJDZIE, POMYŚL ZAWCZASU, BO SŁONO ZAPŁACISZ

Do zimy jeszcze daleko, ale warto przypomnieć, że jesteśmy odpowiedzialni za odśnieżanie i obsypywanie chodnika, jeżeli jest położony wzdłuż naszej nieruchomości. Jeśli zdarzy się sytuacja, że pieszy poślizgnie się na takim nieodśnieżonym chodniku i złamie nogę, ma prawo domagać się od nas odszkodowania. Dodatkowo zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy, kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Warto pomyśleć o rozwiązaniu wcześniej.

Czytaj dalej