CategoriesBez kategorii

Koronawirus Covid-19 a odpady – oficjalne wytyczne

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii? Gdzie wyrzucać jednorazowe rękawiczki i maseczki, których użyjemy w sklepie? Jak z odpadami mają postąpić Ci, którzy są w kwarantannie lub izolacji? GIS opublikował wytyczne w tym zakresie. Prosimy o zapoznanie się z zasadami utylizacji odpadów, które podajemy poniżej.

CategoriesPojemniki na odpady

Jednolity system segregacji odpadów

Przypominamy, że 1 lipca 2017r. wdrożony został Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.

Selektywna zbiórka odpadów po nowemu

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

  • PAPIER (kolor niebieski),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
  • SZKŁO (kolor zielony*)
  • BIO (kolor brązowy).

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

  • szkło bezbarwne (kolor biały),
  • szkło kolorowe (kolor zielony).

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Warunki spełnienia wymogów Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów

Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Obecne pojemniki oznacza się oznakowaniem, o którym mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów. Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r

Najważniejsze terminy

  • 1 lipca 2017 – dzień wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów,
  • do 31 grudnia 2017 – czas na odpowiednie oznakowanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,
  • do 30 czerwca 2022 – czas na wymianę pojemników na nowe, zgodne z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)

Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.p

CategoriesPojemniki na odpady

Jak dbać o pojemniki na odpady podczas mrozów?

Mróz jest czynnikiem atmosferycznym, który nie tylko wpływa negatywnie na samopoczucie. Może być przyczyną wielu uszkodzeń, szczególnie gdy mamy do czynienia ze sprzętem lub aparaturą, która posiada pęknięcia lub ubytki podobnego rodzaju. Sprawdźmy, jak uchronić się przed takimi wypadkami.

Dobór odpowiednich pojemników

W myśl zasady „lepiej przeciwdziałać niż leczyć” warto jeszcze przed samym zakupem zastanowić się, czy oszczędność kilku złotych zwróci się nam w najbliższej przyszłości. Podejmując decyzję o zaopatrzeniu się w pojemniki na odpady, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, na które będą one wystawione w ciągu roku. Nie tylko będzie to wilgoć, czy wysoka temperatura, lecz także główny temat artykułu, czyli mróz.

Współcześnie ujemne temperatury rzadko stanowią problem dla różnego rodzaju pojemników i instalacji, gdyż z reguły produkowane są one z wytrzymałego polietylenu HDPE. Niestety problemy zaczynają się w momencie, gdy uszkodzona, czy nawet przeciekająca powłoka jest wystawiona na długotrwałą ujemną temperaturę. Wtedy może dojść nie tylko do zamarznięcia zawartości takiego pojemnika, czy rury, lecz także do ich rozsadzenia pod wpływem pęczniejącego lodu.

Zabezpieczeniem przed taką sytuacją są w pierwszej kolejności pojemniki na odpady wykonane z polietylenu o dużej gęstości, a także odpowiednie ich użytkowanie. Dbałość o ich stan techniczny z pewnością jest jednym z głównych środków ochronnych przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem chłodu.

CategoriesPojemniki na odpady

Punkty selektywnej zbiórki odpadów – czy rzeczywiście są tak ważne?

O selektywnej zbiórce surowców słyszymy bardzo często – sami w domostwach mamy z nią do czynienia na co dzień. Nie każdy z nas jednak wie, po co w ogóle ten cały selektywny zawrót głowy i co ważniejsze – jak bardzo nam samym jest to potrzebne.

Otóż składowanie odpadów zmieszanych na wysypiskach śmieci nie dość, że jest uciążliwe (ogromny niekończący się fetor, hałdy nikomu niepotrzebnych odpadów przewalanych z miejsca na miejsce przez ciężkie maszyny, nie wspominając już o środkach finansowych jakie pochłaniają takie wysypiska), to często ma bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Gdyby spojrzeć na składowiska odpadów pod kątem budowlanym, okazuje się, że są to pod względem wykonawstwa, jedne z najtrudniejszych technicznie obiektów. Muszą one spełnić długą listę rygorystycznych obostrzeń. Wymagane jest przede wszystkim minimalne oddziaływanie na otaczające środowisko oraz zachowanie maksymalnej szczelności całego obiektu. Dodatkowo, duża powierzchnia którą zazwyczaj zajmują, ogromna pojemność oraz bardzo długi czas eksploatacji powodują, że zachowanie wszystkich wymogów staje się niemalże niemożliwe. Bardzo często dochodzi chociażby do skażeń wód gruntowych czy emisji różnego rodzaju gazów do naszej atmosfery. Koszty rekultywacji takich składowisk to często setki a nawet miliony złotych.

To właśnie dla tego, PSZOK jest rozwiązaniem najbardziej przyjaznym środowisku. Posegregowane odpady które trafiają w taki specjalistyczny punkt odbioru są przekazywane albo do ponownego wykorzystania albo za ich pomocą uzyskiwana jest energia. Zatem segregujmy dalej nasze odpady gdyż ponowne wykorzystywanie produktów czy też recykling energetyczny, są jednymi z wielu plusów „selektywnego zawrotu głowy”.

CategoriesBez kategorii

Zbiornik na szambo – jaki wybrać? plastikowy czy betonowy?

Bezodpływowy zbiornik na ścieki, który nazywany szambem, to jedna z najpopularniejszych metod pozbywania się nieczystości. Przypatrzmy się wadom i zaletom, jakie posiada betonowy zbiornik na szambo i ten wykonany z plastiku.

Zacznijmy od szamba betonowego, które jest wariantem najbardziej znanym. Na plus idzie duża masa, gdyż dzięki większej wadze zbiornik pewnie osadzi się w ziemi i nie zagraża mu wypłynięcie pod wpływem naporu wód gruntowych, pozostając nawet pustym. Szambo z betonu jest bardzo wytrzymałe, a ma to znaczenie w sytuacji, gdy nad zbiornikiem chcemy zbudować podjazd do garażu czy miejsce parkingowe. Musimy wziąć pod uwagę, że taki „betoniak” waży ok. 5-ciu ton. Transport oraz montaż są bardzo problematyczne, zwłaszcza że nie na każdą działkę wjedzie ciężarówka oraz dźwig.

Natomiast zbiornik z tworzywa sztucznego o zbliżonych gabarytach waży ok. 200 kg, a nie 5 ton co jest wielkim udogodnieniem dla montażu i transportu.
Ze względu na małą wytrzymałość na duże obciążenia rzadko montuje się je pod np. podjazdem, choć możemy zamontować nad takim zbiornikiem na szambo płytę betonową. Pojawiają się głosy, że tworzywa sztuczne są mniej wytrzymałe od betonu – nie jest to do końca prawdą, choć punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jest bardzo elastyczne, pochłaniając wszelkie drgania i uderzenia. Jest także łatwiejsze w czyszczeniu a z racji na dużą odporność fizykochemiczną, nie ulega korozji, erozji, a także nie nasiąka. Z racji na niewielki ciężar zbiornik trzeba zabezpieczyć przed wypchnięciem przez wody gruntowe poprzez zamocowanie do płyty żelbetowej czy obetonowanie.