CategoriesPojemniki na deszczówkę

22 marzec – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody w tym roku obchodzony jest pod hasłem “Przyspieszenie zmiany”.  Zwarzywszy więc na to, że cały czas ponad miliard ludzi na świecie ma problem z brakiem dostępu do wody pitnej, przyspieszenie zmian dotyczących racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi jest nam niezwykle potrzebne.

Światowy Dzień Wody – “Przyspieszenie zmiany”

 

Świat cały czas boryka się z ograniczeniem dostępu do słodkiej wody. Należy jednak pamiętać, że możemy podjąć wiele działań, aby właściwie nią zarządzać. Jednym z takich podejść jest retencja. Polega ona na czasowym usuwaniu wody z naturalnych cykli jej obiegu w ekosystemie i zatrzymywaniu jej w naturalnych lub sztucznych zbiornikach i glebie. Magazynowanie wody można zwiększyć poprzez zbieranie wody deszczowej, co nie tylko zmniejsza obciążenie systemu kanalizacyjnego, ale także minimalizuje zużycie wody pitnej w gospodarstwach domowych.

 

Poniżej kilka ciekawostek na temat wody:

 • woda pokrywa aż 71% powierzchni Ziemi
 • łączna objętość wód podziemnych wynosi około 60 mln km3
 • ok 97% wody na Ziemi to głównie oceany
 • tylko 2,5% wody na Ziemi to woda słodka
 • tylko 0,007% wody na Ziemi jest zdatnej do picia
 • 90% zasobów słodkiej wody naszej planety znajduje się na Antarktydzie
 • ludzki mózg składa się od 70% do 75% z wody
 • krew krążąca w naszych żyłach składa się w 83% z wody
 • nasze kości składają się od 25% do 30% z wody
 • woda to jedyna substancją występująca naturalnie, która może występować w postaci stałej, ciekłej lub gazowej
 • 75% żywego drzewa to woda
 • według obliczeń organizacji ekologicznych, jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie marnujemy ponad 12 tys. litrów wody
 • zasoby wód gruntowych zaopatrują 80 procent ludności na świecie, niestety 4% tych rezerw jest już skażonych
 • ponad 60% wody zużywanej w domu jest wykorzystywane w łazience
 • mniej niż 1% wody oczyszczonej przez systemy sanitarne jest wykorzystywany do picia lub gotowania
 • do rafinacji jednej baryłki ropy naftowej potrzeba ok. 7000 litrów wody
 • do wyprodukowania jednego litra Coca-Coli potrzeba ok. 200 litrów wody
 • woda jest zaraz po gazowym wodorze (H2), najczęstszą cząsteczką występującą we wszechświecie
 • zanieczyszczenie wód gruntowych jest prawie zawsze wynikiem działalności człowieka
 • na biegunach Marsa, Merkurego i Księżyca znajduje się lód
 • ciepła woda zamarza szybciej niż zimna
 • ponad jedna czwarta całej wody butelkowanej pochodzi z miejskiego wodociągu – tego samego miejsca, z którego pochodzi woda z kranu
 • woda jest najważniejszym zasobem na świecie

 

Dbajmy dziś o środowisko jutra!