CategoriesPojemniki na odpady

Pojemniki na odpady – kto właściwie za nie odpowiada?

Nowelizacja ustawy z 2011 r. wprowadziła naprawdę dużo zmian dotyczących organizacji gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, jak również ich odbierania przez firmy wywozowe. Z perspektywy mieszkańców (właścicieli nieruchomości) najistotniejszą kwestią to otrzymanie odpowiedzi dotyczącego pytania, na kogo spada w nowym systemie obowiązek zakupienia i kto odpowiada za pojemniki na odpady? Kto jest odpowiedzialny za ilość jaka powinna znajdować się na danej nieruchomości, jaki rodzaj, pojemność czy kolor?

Wyposażenie w pojemniki jest obowiązkiem właściciela nieruchomości lub zarządcy.

Wyposażenie danej nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, a także, co bardzo istotne, utrzymywanie danych pojemników w wymaganym stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, należy do właścicieli nieruchomości, lecz jak niemal w każdej sprawie istnieją wyjątki od reguły. Jeśli sprawa dotyczy nieruchomości, na której jest ustanowiona odrębną własność lokali i został wybrany konkretny zarząd, to obowiązki, o których piszemy nieco wyżej, spadają na osoby, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną, a także będącymi reprezentantami wspólnoty mieszkaniowej. Podsumowując więc, za prawidłowe wywiązanie się z tych obowiązków odpowiada wspólnota mieszkaniowa, będąca na mocy ustawy przejmując obowiązki z tej dziedziny właścicieli lokali. Natomiast jeśli jest sytuacja, że we wspólnocie nie został wybrany zarząd, obowiązek ma być wykonywany samodzielnie przez właścicieli lokali.