CategoriesBez kategorii

Koronawirus Covid-19 a odpady – oficjalne wytyczne

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii? Gdzie wyrzucać jednorazowe rękawiczki i maseczki, których użyjemy w sklepie? Jak z odpadami mają postąpić Ci, którzy są w kwarantannie lub izolacji? GIS opublikował wytyczne w tym zakresie. Prosimy o zapoznanie się z zasadami utylizacji odpadów, które podajemy poniżej.

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa. Zawierają one wskazania m.in. do jakiego kosza wyrzucić i w jaki sposób zabezpieczyć zużyte maseczki ochronne, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

 

Gdzie wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki ochronne (potencjalnie zakażone przez koronawirus COVID-19 – dop. red.)?

 

Jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, sprawa z utylizacją jest prosta. Jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być dodatkowo zebrane w jeden worek.

 

Te zalecenia dotyczą również osób zdrowych, które przebywają w kwarantannie domowej, np. ze względu na powrót do kraju.

 

Co zrobić z maseczkami i rękawiczkami, które były używane przez osobę na kwarantannie lub w izolacji w przypadku odpadów, które zostały wytworzone w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby, które:

 

1. były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;

 

2. są zakażone koronawirusem SARS-CoV-2;

 

3. mają bezpośredni kontakt z zakażonymi (koronawirus COVID-19 – dop. red);

 

4. są chore na COVID-19?

 

Osoba, która przebywa w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel. W miarę możliwości powinna spryskać worek preparatem wirusobójczym. Worka nie należy zgniatać. Wypełnia się go maksymalnie do ¾ objętości.

 

Zapełniony i zawiązany worek osoba przebywająca w izolacji wystawia z pomieszczenia, w którym przebywa. Potem osoba, która odpowiada za wynoszenie odpadów, w rękawiczkach wkłada worek z odpadami do drugiego worka i szczelnie go zamyka i oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka. Tak zabezpieczony worek przenosi do miejsca, z którego odpady są odbierane. Wszystkie czynności wykonuje w rękawiczkach, a potem myje i dezynfekuje ręce.

 

Śmieci z kwarantanny, maseczki, rękawiczki. Co z nimi zrobić?

 

Odpady produkowane w szpitalach są traktowane jako niebezpieczne. Trafiają do czerwonych worków i są utylizowane przez specjalistyczne zakłady. Zużyte w domach i sklepach rękawiczki i maseczki to z kolei zwykłe odpady komunalne.

 

Od czasu, gdy noszenie jednorazowych rękawiczek na zakupach w sklepie jest obowiązkowe, a osób – zarówno tych objętych kwarantanną, jak i zakażonych koronawirusem przybywa, pojawia się coraz więcej pytań ws. tego, jak traktować powstałe odpady. Urzędnicy tłumaczą, że obowiązują wytyczne ministerstwa. Zgodnie z nimi zużyte w domach maseczki, czy rękawiczki powinny trafiać do odpadów resztkowych. A odpady produkowane przez szpitale trafiają do specjalnych firm zajmujących się utylizacją.

 

Czy śmieci produkowane podczas kwarantanny powinny być traktowane inaczej?

 

Odpady takie jak zużyte maski czy rękawiczki powinny być traktowane jako odpady medyczne. Nie ma pewności czy takie odpady faktycznie nie są skażone wirusem (koronawirus COVID-19 dop. red.), a ktoś w tym przypadku sprzątnąć to musi. Takie śmieci powinny być wyrzucane w odpowiedni sposób, czyli do czerwonego worka bądź pojemnika. W taki sposób powinno się też segregować odpady w miejscach kwarantanny, nie mówiąc już o odpadach od osób zarażonych, które z jakiegoś powodu nie przebywają w szpitalach.

 

W przypadku odbioru odpadów z miejsc kwarantanny, czy miejskich śmietników, obowiązują wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe (nawet te w kwarantannie) takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane (resztkowe), czyli śmietnika w kolorze czarnym. Reszta powinna być segregowana tak, jak dotychczas.

 

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład, także stanowią odpady komunalne.

 

Worka z odpadami od osób w izolacji nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać. Osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) worek do drugiego worka, zawiązuje go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru. Oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka.

 

Źródło: https://gis.gov.pl/